İletişim:

DR. Mehmet Şirin Yakut

1980 yılı Ağrı’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ağrı’da tamamladı. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliğini, 2009 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesi İşletme bölümünde mezun oldu. Lisans eğitimden sonra, çeşitli firmalarda muhasebe müdürü
olarak çalıştı. 2014 yılında Lider-Üye Etkileşmenin Örgütsel Adalet Algısı Ve Tükenmişlik Üzerine
Etkileri: İstanbul Uygulaması adlı tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılında Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazandı. 2016-2017 yılında Karakuş Tüketici Elektroniği Anonim
Şirketinde Muhasebe Ve Finansman Müdürü olarak bağımlı çalıştı. Mayıs 2018 tarihinde itibaren
İstanbul’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Danışmalık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda
akademik çalışmalarına devam ederek Aralık/2020 de Muhasebe Bilgi Sisteminin; İşletme Kararlarına,
İşletme Yönetiminin Etkinliğine Ve Muhasebe Çalışanlarının Performansına Etkisi: İstanbul İSMMMO
Örneği” İsimli çalışma ile ‘‘Doktor’’ unvanını almaya hak kazandı.

DR. Mehmet Şirin Yakut’un Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri

(2020). ‘‘İşletme faaliyetlerinin kalite ve sürekliliğini etkileyen muhasebe bilgi sistemi operasyonel
risklerinin değerlendirilmesi’’, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1158-1173
(2022). ‘Dijital Okuryazarlığın Muhasebe Meslek Mensuplarının Verimliliğine Etkilerinin Analizi’’
İşletme Araştırmaları Dergisi, Journal Of Busıness Research-Turk, 14(1), 749-766, 2022
(2022). ‘’Kurumsal İtibarın Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özelliklerinin
Rolü: İstanbul Örneği’’ Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 20(6), 177-193.
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler
(2021) ‘’Ekolojik, Sosyal Ve Ekonomik Çevre Boyutlarıyla Entegre Raporlama Türkiye Ağı –Erta’’
Gazi Kitabevi, Ankara,
(2021) ‘‘Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler’’(1), Gazi Kitabevi,
İstanbul, s.1-12.
(2022) Muhasebe Mesleğini ve Yeni Teknolojiler HAZIRLANIYOR

Uzmanlık Alanları

• Vergi Danışmanlığı (Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin)
• Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu Mevzuatı
• Kosgeb Teşvikleri
• İthalat & İhracat Teşvikleri
• Maliyet Projeleri
• Yönetim Raporları
• Kdv İade Süreçleri
• Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri
• Şirket Kuruluşları & Birleşmeleri & Devralmaları & Tasfiyeleri